Best 10+ Trang Xóc Đĩa Online Casino Đổi Thưởng Uy Tín 2023 🎲

xóc đĩa trực tuyến,xóc đĩa online uy tín,Trang web xóc đĩa online,Tải game xóc đĩa đổi thưởng

xóc đĩa trực tuyến,xóc đĩa online uy tín,Trang web xóc đĩa online,Tải game xóc đĩa đổi thưởng

Best 10+ Trang Xóc Đĩa Online Casino Đổi Thưởng Uy Tín 2023 🎲

Turn on more accessible mode
Turn off more accessible mode
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Turn off Animations
Turn on Animations

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 10/05/2023, 16:00
Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín tiếp tục tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm xóc đĩa 2023 - casino game
Cỡ chữ: Font size:
10/05/2023
Tiếp tục tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm xóc đĩa 2023 - casino game

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh xóc đĩa trực tuyến Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ KH&CN, có con dấu và tài khoản tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh và nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm xóc đĩa 2023 - casino game như sau:

 1. Tên nhiệm vụ KH&CN
  - Nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh:
  Đề tài: "Bảo tồn nguồn gen 03 loài: Gà lôi hông tía (Lophura diardi); Gà tiền mặt đỏ (Polyplectron germaini); Công xanh Việt Nam (Pavo muticusimperator) tại Vườn Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín Lò gòXa mát".
  - Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:
  Dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh: "ng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số cây trồng chủ lực của tỉnh xóc đĩa trực tuyến".
  2. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN gồm: 
  a) Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:
  - Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;
  - Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);
  b) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh (Biểu B1-1-ĐON);
  c) Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN) hoặc thuyết minh dự án SXTN (Biểu B1-2c-TMDA);
  d) Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Biểu B1-3-LLTC);
  đ) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);
  e) Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ KH&CN có thuê chuyên gia);
  g) Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Biểu B1-5-PHNC);
  h) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);
  i) Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;
  k) Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:
  - Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ.
  - Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ
  - Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng tín dụng cho nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối ứng thực hiện nhiệm vụ;
  l) Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.
  Chi tiết các biểu mẫu, thông tin liên quan xin truy cập trên website: Mục Nhiệm vụ KH&CN - Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín
  3.  Cách thức nộp hồ sơ:               
  - Hồ sơ tham gia tuyển chọn: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp gồm 10 bộ (trong đó có 01 bộ gốc và 09 bộ sao) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu). Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
  + Hồ sơ tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh; Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, tỉnh xóc đĩa trực tuyến năm xóc đĩa 2023 - casino game
  + Tên nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp;
  + Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ;
  + Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
  - Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín đến 16 giờ 30 phút ngày 25/6/2023. Hồ sơ nhận được sau thời hạn trên sẽ không được tham gia tuyển chọn.
  - Nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Văn thư Sở KH&CN tỉnh xóc đĩa trực tuyến trong giờ hành chính hoặc gửi theo đường bưu điện về Sở KH&CN tỉnh xóc đĩa trực tuyến theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ xóc đĩa trực tuyến - Số 211, đường 30/4, khu phố 2, phường 2, thành phố xóc đĩa trực tuyến, tỉnh xóc đĩa trực tuyến.
  Một số lưu ý:
  Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày theo dấu công văn đến của Văn thư Sở KH&CN (trường hợp nộp trực tiếp) hoặc ngày ghi ở dấu đến của Bưu điện tỉnh xóc đĩa trực tuyến (trường hợp gửi qua Bưu điện).
  Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ sơ theo quy định, các tài liệu bổ sung sau thời hạn nộp hồ sơ theo quy định không là bộ phận cấu thành của hồ sơ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học – Sở KH&CN xóc đĩa trực tuyến; điện thoại: 0276.3825849; email: [email protected]           

Toàn văn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín: xem chi tiết Tải về tại đây.

Các biểu mẫu liên quan: xem chi tiết Tải về tại đây.


Lượt người xem:  Views:   14
Chia sẻ:
Share:
Manage Permissions
|
Version History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Loại bài viết

Phân loại

Số lượt người đọc

Số Ảnh

Số Trang

Số tiền

Tác giả

Lịch sử

STTTên đăng nhậpTênThời gianThực hiệnGhi chú
1Duong Phuong10/05/2023 03:38:54Ban hànhTạo mới
2Duong Phuong10/05/2023 04:11:11Ban hành

Trạng thái

Nội dung

Approval Status Approved

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH BB BB


Số giấy phép:9999/GP-BTTATTT do Bộ Thông tin - Truyền thông
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh xóc đĩa trực tuyến
Địa chỉ: Top nhà cái xóc đĩa online 100% uy tín:
Chịu trách nhiệm chính:  Uy tín số một là nhà cái W88 nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng trong vòng 5-10 phút, tiếp đến là nhà cái FB88. Vậy là đã quá đủ để anh em có thể bắt đầu trải nghiệm rồi đúng không nào!
Điện thoại: Trang web xóc đĩa online - Email:[email protected].