Best 10+ Trang Xóc Đĩa Online Casino Đổi Thưởng Uy Tín 2023 🎲

xóc đĩa trực tuyến,xóc đĩa online uy tín,Trang web xóc đĩa online,Tải game xóc đĩa đổi thưởng

xóc đĩa trực tuyến,xóc đĩa online uy tín,Trang web xóc đĩa online,Tải game xóc đĩa đổi thưởng

Best 10+ Trang Xóc Đĩa Online Casino Đổi Thưởng Uy Tín 2023 🎲

Turn on more accessible mode
Turn off more accessible mode
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Turn off Animations
Turn on Animations

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 09/05/2023, 18:00
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc xóc đĩa online uy tín cấp huyện
Cỡ chữ: Font size:
09/05/2023
Ngày 09/5/2023, xóc đĩa online uy tín tỉnh ban hành hướng dẫn 1339/HD-xóc đĩa online uy tín nhằm hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc xóc đĩa online uy tín cấp huyện, cụ thể như sau:

Vị trí và chức năng

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc xóc đĩa online uy tín cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp xóc đĩa online uy tín cấp huyện quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của xóc đĩa online uy tín cấp huyện, Chủ tịch xóc đĩa online uy tín cấp huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của xóc đĩa online uy tín cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 13 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng quy định về điều kiện đầu tư xóc đĩa online pro xóc đĩa online pro và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, các quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình xóc đĩa online uy tín cấp huyện ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện phù hợp với kế hoạch của tỉnh; các văn bản pháp luật về giáo dục theo thẩm quyền; Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện về giáo dục theo phân cấp của Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng; Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc xóc đĩa online uy tín cấp huyện theo quy định của pháp luật khi được ủy quyền; Quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn; Thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hằng năm về công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Cơ cấu tổ chức và biên chế

Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và công chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó, Trưởng phòng là Ủy viên xóc đĩa online uy tín cấp huyện do Trang web xóc đĩa online cấp huyện bầu, do Chủ tịch xóc đĩa online uy tín cấp huyện bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước xóc đĩa online uy tín cấp huyện, Chủ tịch xóc đĩa online uy tín cấp huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên xóc đĩa online uy tín cấp huyện theo Quy chế làm việc và phân công của xóc đĩa online uy tín cấp huyện. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch xóc đĩa online uy tín cấp huyện quyết định theo quy định của pháp luật. Số lượng Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào đề án bố trí cấp phó của từng cơ quan chuyên môn thuộc xóc đĩa online uy tín cấp huyện quy định theo quy định hiện hành.

Biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch xóc đĩa online uy tín cấp huyện quyết định trong tổng số biên chế công chức được xóc đĩa online uy tín cấp tỉnh giao. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việt Thanh


Lượt người xem:  Views:   21
Chia sẻ:
Share:
Manage Permissions
|
Version History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Loại bài viết

Phân loại

Số lượt người đọc

Số Ảnh

Số Trang

Số tiền

Tác giả

Lịch sử

STTTên đăng nhậpTênThời gianThực hiệnGhi chú
1System Account10/05/2023 05:22:04Ban hànhTạo mới
2System Account10/05/2023 05:25:40Ban hành

Trạng thái

Nội dung

Approval Status Approved

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin khác
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH BB BB


Số giấy phép:9999/GP-BTTATTT do Bộ Thông tin - Truyền thông
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh xóc đĩa trực tuyến
Địa chỉ: Top nhà cái xóc đĩa online 100% uy tín:
Chịu trách nhiệm chính:  Uy tín số một là nhà cái W88 nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng trong vòng 5-10 phút, tiếp đến là nhà cái FB88. Vậy là đã quá đủ để anh em có thể bắt đầu trải nghiệm rồi đúng không nào!
Điện thoại: Trang web xóc đĩa online - Email:[email protected].