​Thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, đầu năm 2020, xóc đĩa trực tuyến thực hiện thí điểm chuyển giao nhóm thủ tục hành chính (Trang web xóc đĩa online) về đất đai, môi trường được thực hiện tại Bộ phận Một cửa thành phố xóc đĩa trực tuyến<strong> </strong>về tiếp nhận<strong> </strong>và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (nay là Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh).<br></p>" />​Thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, đầu năm 2020, xóc đĩa trực tuyến thực hiện thí điểm chuyển giao nhóm thủ tục hành chính (Trang web xóc đĩa online) về đất đai, môi trường được thực hiện tại Bộ phận Một cửa thành phố xóc đĩa trực tuyến<strong> </strong>về tiếp nhận<strong> </strong>và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (nay là Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh).<br></p>" />​Thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, đầu năm 2020, xóc đĩa trực tuyến thực hiện thí điểm chuyển giao nhóm thủ tục hành chính (Trang web xóc đĩa online) về đất đai, môi trường được thực hiện tại Bộ phận Một cửa thành phố xóc đĩa trực tuyến<strong> </strong>về tiếp nhận<strong> </strong>và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (nay là Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh).<br></p>" />​Thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, đầu năm 2020, xóc đĩa trực tuyến thực hiện thí điểm chuyển giao nhóm thủ tục hành chính (Trang web xóc đĩa online) về đất đai, môi trường được thực hiện tại Bộ phận Một cửa thành phố xóc đĩa trực tuyến<strong> </strong>về tiếp nhận<strong> </strong>và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (nay là Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh).<br></p>" />​Thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, đầu năm 2020, xóc đĩa trực tuyến thực hiện thí điểm chuyển giao nhóm thủ tục hành chính (Trang web xóc đĩa online) về đất đai, môi trường được thực hiện tại Bộ phận Một cửa thành phố xóc đĩa trực tuyến<strong> </strong>về tiếp nhận<strong> </strong>và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (nay là Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh).<br></p>" />

Best 10+ Trang Xóc Đĩa Online Casino Đổi Thưởng Uy Tín 2023 🎲

xóc đĩa trực tuyến,xóc đĩa online uy tín,Trang web xóc đĩa online,Tải game xóc đĩa đổi thưởng

xóc đĩa trực tuyến,xóc đĩa online uy tín,Trang web xóc đĩa online,Tải game xóc đĩa đổi thưởng

Best 10+ Trang Xóc Đĩa Online Casino Đổi Thưởng Uy Tín 2023 🎲

Turn on more accessible mode
Turn off more accessible mode
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Turn off Animations
Turn on Animations

Cải Cách hành chính

Cải Cách hành chính
Thứ 3, Ngày 29/03/2022, 11:00
Hiệu quả của việc thí điểm chuyển giao giải quyết thủ tục đất đai từ thành phố về tỉnh
Cỡ chữ: Font size:
29/03/2022

​Thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, đầu năm 2020, xóc đĩa trực tuyến thực hiện thí điểm chuyển giao nhóm thủ tục hành chính (Trang web xóc đĩa online) về đất đai, môi trường được thực hiện tại Bộ phận Một cửa thành phố xóc đĩa trực tuyến về tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (nay là Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh).


Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thực hiện công tác chuẩn bị, Văn phòng xóc đĩa online uy tín tỉnh đã trình Chủ tịch xóc đĩa online uy tín tỉnh công bố danh mục Trang web xóc đĩa online, quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với tổng số 36 Trang web xóc đĩa online của hai lĩnh vực (34 Trang web xóc đĩa online thuộc lĩnh vực đất đai và 02 Trang web xóc đĩa online thuộc lĩnh vực môi trường) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc xóc đĩa online uy tín thành phố xóc đĩa trực tuyến về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm).

Xác định các thủ tục về đất đai được các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều nhất, công tác chuẩn bị cần được thực hiện kỹ càng để khi triển khai tạo sự thuận lợi, dễ dàng cho người dân. Ngoài việc chuẩn bị đầy đủ về nhân sự, công tác phối hợp, triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết Trang web xóc đĩa online đất đai cũng được quan tâm. Văn phòng xóc đĩa online uy tín tỉnh đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh trong việc vận chuyển các loại hồ sơ, Trang web xóc đĩa online từ Trung tâm đến các sở, ban, ngành tỉnh và ngược lại tạo sự nhanh chóng trong việc giải quyết Trang web xóc đĩa online cho cá nhân, tổ chức.

Ngay tại Trung tâm cũng đặt hai quầy của Bưu điện tỉnh để trả kết quả giải quyết Trang web xóc đĩa online cho người dân, tổ chức tại nhà, trụ sở khi có yêu cầu và thực hiện thu hộ các loại phí, lệ phí khi người dân thực hiện Trang web xóc đĩa online phải đóng phí, lệ phí. Theo thống kê, trong thời gian qua, quầy bưu điện tại Trung tâm đã tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích 75 hồ sơ; trả kết quả 502 hồ sơ cho cá nhân, tổ chức; đồng thời, đã thu hộ phí, lệ phí 3.110 hồ sơ với tổng số tiền hơn 16,3 tỷ đồng.

Thực hiện quy trình liên thông trong giải quyết Trang web xóc đĩa online giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên và Môi trường trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải đi lại nhiều lần giữa hai cơ quan này mà chỉ cần đến một địa điểm duy nhất là Trung tâm để nộp hồ sơ, nhận Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín thuế, nộp phí, lệ phí và nhận kết quả trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Kết quả, Trung tâm đã trả kết quả 15.720 Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín thuế, hướng dẫn khai báo thuế 10.535 hồ sơ, giải đáp về thu tiền sử dụng đất 746 trường hợp.

Qua 02 năm triển khai và thực hiện thí điểm, tính đến ngày 10/3/2022, tổng số hồ sơ được tiếp nhận thuộc lĩnh vực đất đai là 50.695 hồ sơ. Tổng số trả kết quả là 50.227 hồ sơ, trong đó, trả đúng hạn 50.192 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 99,93%); trả trễ hẹn 35 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,07%).

So với giai đoạn liền kề trước khi thực hiện thí điểm, số lượng hồ sơ ở lĩnh vực đất đai tiếp nhận tăng gần 4 lần, nhưng số lượng hồ sơ giải quyết quá hạn giảm hơn 16 lần. Số lượng hồ sơ quá hạn từ ba con số được kéo giảm còn hai con số.

Trong thời gian thực hiện thí điểm, tỉnh cũng đã thí điểm thực hiện mô hình "4 tại chỗ" (gồm tiếp nhận, thẩm định, ký duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm trong quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả đối với thủ tục đăng ký thế chấp và xóa đăng ký thế chấp; đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cập nhật căn cước công dân trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…Kết quả, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết theo "4 tại chỗ" tổng số 22.570 hồ sơ. Từ đó, đã góp phần cắt giảm chi phí, thời gian chờ đợi, giải quyết nhanh chóng, kịp thời Trang web xóc đĩa online cho cá nhân, tổ chức theo yêu cầu, tạo được niềm tin, sự hài lòng của nhân dân đối với sự phục vụ của Trung tâm.

Thực tế cho thấy, việc thực hiện thí điểm đã mang lại hiệu quả bước đầu, thể hiện rõ qua kết quả khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến làm thủ tục về đất đai trên hệ thống máy tính bảng với đa số ý kiến đồng tình, ủng hộ.

Đồng thời, người dân, tổ chức còn tỏ ra hài lòng với thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ thực hiện thí điểm tại Trung tâm. Qua gần 4.000 lượt khảo sát, đa số người dân, doanh nghiệp đánh giá ở 02 mức "rất hài lòng" và "hài lòng". Đặc biệt, qua 02 năm, Trung tâm không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết Trang web xóc đĩa online.

Chính Thuần


Lượt người xem:  Views:   39
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage Permissions
|
Version History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH BB BB


Số giấy phép:9999/GP-BTTATTT do Bộ Thông tin - Truyền thông
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh xóc đĩa trực tuyến
Địa chỉ: Top nhà cái xóc đĩa online 100% uy tín:
Chịu trách nhiệm chính:  Uy tín số một là nhà cái W88 nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng trong vòng 5-10 phút, tiếp đến là nhà cái FB88. Vậy là đã quá đủ để anh em có thể bắt đầu trải nghiệm rồi đúng không nào!
Điện thoại: Trang web xóc đĩa online - Email:[email protected].