​Trong quý 1 năm 2022, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đạt một số kết quả. Tất cả các lĩnh vực đều được thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (Trang web xóc đĩa online) nhằm đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện giao dịch hành chính.<br></p>" />​Trong quý 1 năm 2022, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đạt một số kết quả. Tất cả các lĩnh vực đều được thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (Trang web xóc đĩa online) nhằm đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện giao dịch hành chính.<br></p>" />​Trong quý 1 năm 2022, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đạt một số kết quả. Tất cả các lĩnh vực đều được thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (Trang web xóc đĩa online) nhằm đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện giao dịch hành chính.<br></p>" />​Trong quý 1 năm 2022, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đạt một số kết quả. Tất cả các lĩnh vực đều được thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (Trang web xóc đĩa online) nhằm đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện giao dịch hành chính.<br></p>" />​Trong quý 1 năm 2022, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đạt một số kết quả. Tất cả các lĩnh vực đều được thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (Trang web xóc đĩa online) nhằm đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện giao dịch hành chính.<br></p>" />

Best 10+ Trang Xóc Đĩa Online Casino Đổi Thưởng Uy Tín 2023 🎲

xóc đĩa trực tuyến,xóc đĩa online uy tín,Trang web xóc đĩa online,Tải game xóc đĩa đổi thưởng

xóc đĩa trực tuyến,xóc đĩa online uy tín,Trang web xóc đĩa online,Tải game xóc đĩa đổi thưởng

Best 10+ Trang Xóc Đĩa Online Casino Đổi Thưởng Uy Tín 2023 🎲

Turn on more accessible mode
Turn off more accessible mode
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Turn off Animations
Turn on Animations

Cải Cách hành chính

Cải Cách hành chính
Thứ 5, Ngày 07/04/2022, 17:00
Quý 1 năm 2022, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 95,67%
Cỡ chữ: Font size:
07/04/2022

​Trong quý 1 năm 2022, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đạt một số kết quả. Tất cả các lĩnh vực đều được thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (Trang web xóc đĩa online) nhằm đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện giao dịch hành chính.

Bên cạnh đó, xóc đĩa online uy tín tỉnh đã ban hành Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín rà soát quy định, Trang web xóc đĩa online năm 2022 thực hiện trên địa bàn tỉnh xóc đĩa trực tuyến, gồm 27 nhóm Trang web xóc đĩa online (18 nhóm Trang web xóc đĩa online của sở, ngành và 09 nhóm cấp huyện). Thời gian hoàn thành việc rà soát đối với các sở, ban, ngành tỉnh trước ngày 10/10/2022 và xóc đĩa online uy tín cấp huyện trước ngày 15/9/2022.


Người dân bốc số thứ tự tự động để thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Từ cuối năm 2021, xóc đĩa online uy tín tỉnh đã công bố tất cả các Trang web xóc đĩa online của các ngành trên địa bàn tỉnh. Các Trang web xóc đĩa online sau khi công bố đều được nhập dữ liệu và công khai đầy đủ lên Cơ sở dữ liệu Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín về Trang web xóc đĩa online, niêm yết công khai tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết Trang web xóc đĩa online, công khai trên Cổng, trang thông tin điện tử của tỉnh, cơ quan, đơn vị. Tổng số lượng Trang web xóc đĩa online của toàn tỉnh hiện nay có 1.833 Trang web xóc đĩa online, trong đó, cấp tỉnh 1.405 Trang web xóc đĩa online, cấp huyện 272 Trang web xóc đĩa online, cấp xã 165 Trang web xóc đĩa online.

Trong quý, xóc đĩa online uy tín tỉnh xóc đĩa trực tuyến đã tiếp nhận việc công bố Trang web xóc đĩa online sửa đổi, bổ sung, ban hành mới của 03 ngành, gồm Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển Nông thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đang trong quá trình thẩm định và sẽ được công khai trong quý II năm 2022.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được đẩy mạnh thực hiện, gắn kết chặt chẽ về quy trình, Trang web xóc đĩa online, phân chia thời gian cụ thể, chi tiết của các cá nhân, đơn vị tham gia vào quá trình xử lý các hồ sơ liên thông. xóc đĩa online uy tín tỉnh đã công bố Danh mục 477 Trang web xóc đĩa online thực hiện liên thông cùng cấp và thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, ở cấp tỉnh có 256 Trang web xóc đĩa online thực hiện liên thông cùng cấp và 41 Trang web xóc đĩa online thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền. Ở cấp huyện có 110 Trang web xóc đĩa online thực hiện liên thông cùng cấp và 38 Trang web xóc đĩa online thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền. Ở cấp xã có 05 Trang web xóc đĩa online thực hiện liên thông cùng cấp và 27 Trang web xóc đĩa online thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền. Đồng thời, tất cả các Trang web xóc đĩa online thực hiện liên thông nêu trên đã được các cơ quan ban hành quy chế thực hiện liên thông và giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện cho từng cơ quan đảm bảo việc phối hợp hiệu quả phục vụ tốt việc giải quyết Trang web xóc đĩa online cho cá nhân, tổ chức.


Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Về kết quả giải quyết Trang web xóc đĩa online trong quý I năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến 14/3/2022). Số hồ sơ tiếp nhận phải giải quyết là 119.378 hồ sơ, trong đó, giải quyết trước hạn, đúng hạn 114.206 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 95,67%); có 3.479 hồ sơ chưa giải quyết - còn hạn (chiếm tỷ lệ 16,5%), còn 1.691 hồ sơ chưa giải quyết - quá hạn và đã giải quyết - quá hạn (chiếm tỷ lệ 1,42%).

Qua thống kê cho thấy, số hồ sơ trễ hạn chủ yếu là lĩnh vực đất đai, còn lại ở một số cơ quan mặc dù đã giao trả hồ sơ cho người dân nhưng công chức không thực hiện thao tác kết thúc trên phần mềm, nên phần mềm báo giải quyết trễ hạn.

Công tác tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức trong công tác giải quyết Trang web xóc đĩa online được thực hiện nghiêm túc và ngày càng chặt chẽ hơn. Tỉnh đã triển khai thêm nhiều kênh giao tiếp giữa chính quyền và nhân dân như Cổng Hành chính công tỉnh xóc đĩa trực tuyến trên ứng dụng Zalo, Cổng Dịch vụ công Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín, kênh "Hỏi đáp trực tuyến", phản ánh, kiến nghị qua số điện thoại đường dây nóng, Tổng đài 1022, đặc biệt là qua Trung tâm Giám sát Điều hành kinh tế xã hội tập trung của tỉnh…nên số lượng phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp cũng tăng lên nhiều so với trước đây.

Nhiều vấn đề cụ thể, các quy định, chính sách, Trang web xóc đĩa online cũng được các cá nhân, tổ chức hỏi và được các cơ quan có thẩm quyền trả lời trực tiếp công khai, đầy đủ chất lượng tại đây. Đây cũng là các kênh thông tin quan trọng góp phần vào công tác cải cách Trang web xóc đĩa online của tỉnh.

Trong năm quý I, tỉnh đã tiếp nhận được 28 phản ánh, kiến nghị thông qua Cổng Hành chính công tỉnh trên mạng xã hội zalo, Cổng Dịch vụ công Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín và số điện thoại đường dây nóng về Trang web xóc đĩa online của tỉnh. Các phản ánh, kiến nghị  chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực căn cước công dân; đất đai; bảo hiểm xã hội; lao động - thương binh và xã hội; thuế. Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, xử lý các phản ánh, kiến nghị trên, hiện đã xử lý dứt điểm 26 phản ánh, kiến nghị trong kỳ và 02 phản ánh, kiến nghị đang trong quá trình giải quyết.

Ngoài ra, tỉnh đã tích hợp 991/1.818 thủ tục (dịch vụ công mức độ 4) lên Cổng dịch vụ công xóc đĩa online pro. 100% hồ sơ giải quyết Trang web xóc đĩa online được thực hiện thông qua Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 21,06% trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được nộp.

Trong quý II, tỉnh đề ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách Trang web xóc đĩa online; thực hiện có hiệu quả dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính và một số Trang web xóc đĩa online có phát sinh phí/lệ phí; thực hiện tốt Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính các cấp. Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của tỉnh, ngành, huyện, thị xã, thành phố; thực hiện có hiệu quả các phần mềm điện tử để giảm thiểu tối đa văn bản giấy trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị.

Liên thông tất cả các cơ sở dữ liệu xóc đĩa online pro, cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực do các cơ quan ở Trung ương chia sẻ qua trục NGSP về trục LGSP của tỉnh. Đảm bảo 100% dữ liệu của tỉnh, của Trung ương được chỉa sẻ qua trục LGSP. Đồng thời, rà soát, đánh giá lại các dịch vụ công mức độ 4, đảm bảo 100% dịch vụ công đáp ứng đủ điều kiện đưa lên mức độ 4.

Bên cạnh đó, hoàn thiện đề án thí điểm xây dựng đô thị thông minh của Thị xã Hoà Thành và TP.xóc đĩa trực tuyến. Xây dựng Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín triển khai thí điểm mô hình "làng, xã thông minh" cho xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành…

Quỳnh Như


Lượt người xem:  Views:   141
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage Permissions
|
Version History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH BB BB


Số giấy phép:9999/GP-BTTATTT do Bộ Thông tin - Truyền thông
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh xóc đĩa trực tuyến
Địa chỉ: Top nhà cái xóc đĩa online 100% uy tín:
Chịu trách nhiệm chính:  Uy tín số một là nhà cái W88 nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng trong vòng 5-10 phút, tiếp đến là nhà cái FB88. Vậy là đã quá đủ để anh em có thể bắt đầu trải nghiệm rồi đúng không nào!
Điện thoại: Trang web xóc đĩa online - Email:[email protected].