​<span style="color&#58;#333333;font-family&#58;roboto, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">Chiều ngày 15/8, Văn phòng xóc đĩa online uy tín tỉnh tổ chức tập huấn thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng theo quy định của Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng về việc Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng. Trang web xóc đĩa online, Tải game xóc đĩa đổi thưởng được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại phòng họp xóc đĩa online uy tín tỉnh và trực tuyến đến các điểm cầu tại xóc đĩa online uy tín các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.</span><br></p>" />​<span style="color&#58;#333333;font-family&#58;roboto, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">Chiều ngày 15/8, Văn phòng xóc đĩa online uy tín tỉnh tổ chức tập huấn thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng theo quy định của Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng về việc Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng. Trang web xóc đĩa online, Tải game xóc đĩa đổi thưởng được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại phòng họp xóc đĩa online uy tín tỉnh và trực tuyến đến các điểm cầu tại xóc đĩa online uy tín các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.</span><br></p>" />​<span style="color&#58;#333333;font-family&#58;roboto, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">Chiều ngày 15/8, Văn phòng xóc đĩa online uy tín tỉnh tổ chức tập huấn thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng theo quy định của Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng về việc Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng. Trang web xóc đĩa online, Tải game xóc đĩa đổi thưởng được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại phòng họp xóc đĩa online uy tín tỉnh và trực tuyến đến các điểm cầu tại xóc đĩa online uy tín các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.</span><br></p>" />​<span style="color&#58;#333333;font-family&#58;roboto, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">Chiều ngày 15/8, Văn phòng xóc đĩa online uy tín tỉnh tổ chức tập huấn thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng theo quy định của Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng về việc Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng. Trang web xóc đĩa online, Tải game xóc đĩa đổi thưởng được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại phòng họp xóc đĩa online uy tín tỉnh và trực tuyến đến các điểm cầu tại xóc đĩa online uy tín các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.</span><br></p>" />​<span style="color&#58;#333333;font-family&#58;roboto, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">Chiều ngày 15/8, Văn phòng xóc đĩa online uy tín tỉnh tổ chức tập huấn thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng theo quy định của Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng về việc Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng. Trang web xóc đĩa online, Tải game xóc đĩa đổi thưởng được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại phòng họp xóc đĩa online uy tín tỉnh và trực tuyến đến các điểm cầu tại xóc đĩa online uy tín các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.</span><br></p>" />

Best 10+ Trang Xóc Đĩa Online Casino Đổi Thưởng Uy Tín 2023 🎲

xóc đĩa trực tuyến,xóc đĩa online uy tín,Trang web xóc đĩa online,Tải game xóc đĩa đổi thưởng

xóc đĩa trực tuyến,xóc đĩa online uy tín,Trang web xóc đĩa online,Tải game xóc đĩa đổi thưởng

Best 10+ Trang Xóc Đĩa Online Casino Đổi Thưởng Uy Tín 2023 🎲

Turn on more accessible mode
Turn off more accessible mode
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Turn off Animations
Turn on Animations

Cải Cách hành chính

Cải Cách hành chính
Thứ 2, Ngày 15/08/2022, 09:00
Tập huấn thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng
Cỡ chữ: Font size:
15/08/2022

Chiều ngày 15/8, Văn phòng xóc đĩa online uy tín tỉnh tổ chức tập huấn thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng theo quy định của Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng về việc Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng. Trang web xóc đĩa online, Tải game xóc đĩa đổi thưởng được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại phòng họp xóc đĩa online uy tín tỉnh và trực tuyến đến các điểm cầu tại xóc đĩa online uy tín các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

Quang cảnh buổi tập huấn tại phòng họp xóc đĩa online uy tín tỉnh

Tham gia tập huấn là các công chức phụ trách các báo cáo của các sở, ban, ngành tỉnh, xóc đĩa online uy tín các huyện, thị xã, thành phố và xóc đĩa online uy tín các xã, phường, thị trấn.

Các học viên được lãnh đạo Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng xóc đĩa online uy tín tỉnh triển khai các nội dung gồm nhập liệu, trình duyệt, gửi, tổng hợp, đính chính, duyệt báo cáo để thực hiện 06 chế độ báo cáo định kỳ quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP.

Cụ thể, là các báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng, Thủ tướng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng; báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính; báo cáo về tổ chức các cuộc họp; báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; báo cáo kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo; báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về Công báo. Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn xử lý các vấn đề vướng mắc, các lỗi thường gặp khi gửi văn bản.

Qua đó nhằm giúp cho các công chức trực tiếp thực hiện công tác này nắm vững kỹ năng, thao tác, quy trình gửi báo cáo, kịp thời gửi nhận các báo cáo trên hệ thống, xử lý hiệu quả các thông tin cần thiết phục vụ tốt cho công tác quản lý điều hành của xóc đĩa online uy tín các cấp.

XV


Lượt người xem:  Views:   10
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage Permissions
|
Version History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH BB BB


Số giấy phép:9999/GP-BTTATTT do Bộ Thông tin - Truyền thông
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh xóc đĩa trực tuyến
Địa chỉ: Top nhà cái xóc đĩa online 100% uy tín:
Chịu trách nhiệm chính:  Uy tín số một là nhà cái W88 nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng trong vòng 5-10 phút, tiếp đến là nhà cái FB88. Vậy là đã quá đủ để anh em có thể bắt đầu trải nghiệm rồi đúng không nào!
Điện thoại: Trang web xóc đĩa online - Email:[email protected].