​<span style="color&#58;#333333;font-family&#58;roboto, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">Kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tháng 7 năm 2022</span><br></p>" />​<span style="color&#58;#333333;font-family&#58;roboto, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">Kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tháng 7 năm 2022</span><br></p>" />​<span style="color&#58;#333333;font-family&#58;roboto, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">Kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tháng 7 năm 2022</span><br></p>" />​<span style="color&#58;#333333;font-family&#58;roboto, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">Kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tháng 7 năm 2022</span><br></p>" />​<span style="color&#58;#333333;font-family&#58;roboto, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">Kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tháng 7 năm 2022</span><br></p>" />

Best 10+ Trang Xóc Đĩa Online Casino Đổi Thưởng Uy Tín 2023 🎲

xóc đĩa trực tuyến,xóc đĩa online uy tín,Trang web xóc đĩa online,Tải game xóc đĩa đổi thưởng

xóc đĩa trực tuyến,xóc đĩa online uy tín,Trang web xóc đĩa online,Tải game xóc đĩa đổi thưởng

Best 10+ Trang Xóc Đĩa Online Casino Đổi Thưởng Uy Tín 2023 🎲

Turn on more accessible mode
Turn off more accessible mode
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Turn off Animations
Turn on Animations

Cải Cách hành chính

Cải Cách hành chính
Thứ 5, Ngày 04/08/2022, 09:00
Kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tháng 7 năm 2022
Cỡ chữ: Font size:
04/08/2022

Kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tháng 7 năm 2022

1. Kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết Trang web xóc đĩa online

- Trong tháng 7 năm 2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số: 12.540 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ nhận trực tiếp: 9.981; Hồ sơ nhận qua dịch vụ BCCI: 471; Hồ sơ nhận qua DVC 3,4 trực tuyến: 2.088.

- Tổng số trả kết quả giải quyết Trang web xóc đĩa online: 9.621 hồ sơ, trong đó:

+ Trả kết quả đúng hạn: 9.563 hồ sơ, đạt tỷ lệ: 99,39%.

+ Trả kết quả trễ hẹn: 58 hồ sơ, đạt tỷ lệ: 0,61%.

2. Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức trên hệ thống máy tính bảng

Việc đánh giá tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết Trang web xóc đĩa online được thực hiện thường xuyên, liên tục, cụ thể đã khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên hệ thống máy tính bảng tại các Quầy của Trung tâm trong tháng 7 năm 2022 với tổng số lượt đánh giá: 2.376 lượt. Qua kết quả khảo sát cho thấy đa số người dân, doanh nghiệp đánh giá ở 02 mức: “rất hài lòng” và “hài lòng”.

3. Công tác phối hợp, triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết Trang web xóc đĩa online

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp tục được quan tâm và hoạt động rất hiệu quả, trung bình mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận gần 1.000 lượt người đến nộp hồ sơ, yêu cầu giải quyết Trang web xóc đĩa online. Tất cả các Trang web xóc đĩa online đưa vào Trung tâm đều được xây dựng trên Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh, 100% hồ sơ, Trang web xóc đĩa online được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý và trả kết quả, đồng thời phối hợp với Bưu điện tỉnh qua dịch vụ bưu chính công ích trong việc thu hộ phí, lệ phí, nộp thuế…

 Trong tháng 7 năm 2022, Quầy Bưu điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích tổng cộng 471 hồ sơ; trả kết quả 1.634 hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng. Đồng thời, thu hộ phí, lệ phí 266 hồ sơ với tổng số tiền: 1.497.778.488 đồng.

Công tác xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính tại Trung tâm được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Tỉnh đã triển khai thêm nhiều kênh giao tiếp giữa chính quyền và Nhân dân như Cổng Hành chính công tỉnh xóc đĩa trực tuyến trên ứng dụng Zalo, kênh "Hỏi đáp trực tuyến", phản ánh, kiến nghị qua số điện thoại đường dây nóng, Tổng đài 1022, đặc biệt là qua Trung tâm Giám sát Điều hành kinh tế xã hội tập trung của tỉnh... Nhiều vấn đề cụ thể, các quy định, chính sách, Trang web xóc đĩa online cũng được các cá nhân, tổ chức hỏi và được các cơ quan có thẩm quyền trả lời trực tiếp công khai đúng theo quy định. Đây cũng là các kênh thông tin quan trọng góp phần vào công tác cải cách Trang web xóc đĩa online của tỉnh. Trong tháng 7 năm 2022, Trung tâm không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết Trang web xóc đĩa online tại Trung tâm.

4. Việc thí điểm chuyển giao lĩnh vực đất đai, môi trường thuộc Bộ phận Một cửa thành phố xóc đĩa trực tuyến về thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ 15/3/2020 đến nay.

Theo thống kê từ phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/7/2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 3.558 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường của thành phố xóc đĩa trực tuyến.

Việc triển khai thực hiện 4 tại chỗ (Tiếp nhận, thẩm định, ký duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm trong quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả  đối với thủ tục đăng ký thế chấp và xóa đăng ký thế chấp; đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cập nhật CCCD trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…Hiện nay, khi triển khai 4 tại chỗ tại Trung tâm đã góp phần cắt giảm chi phí, thời gian chờ đợi, giải quyết nhanh chóng, kịp thời Trang web xóc đĩa online cho cá nhân, tổ chức theo yêu cầu, qua đó tạo được niềm tin, sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trong tháng 7 năm 2022 Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết thực hiện 4 tại chỗ cho cá nhân, tổ chức với tổng số: 936 hồ sơ.

Thực hiện quy trình liên thông trong giải quyết Trang web xóc đĩa online giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên và Môi trường trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải đi lại nhiều lần giữa hai cơ quan này mà chỉ đến một địa điểm duy nhất là Trung tâm Phục vụ hành chính công để nộp hồ sơ, nhận Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín thuế, nộp phí, lệ phí và nhận kết quả trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. Ngoài ra, tại Trung tâm đã triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín, Cổng dịch vụ công tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho cá nhân, tổ chức. Trong tháng 7 năm 2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã trả kết quả 988 Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín thuế, hướng dẫn khai báo thuế 438 hồ sơ, giải đáp về thu tiền sử dụng đất 37 trường hợp.


Lượt người xem:  Views:   52
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage Permissions
|
Version History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH BB BB


Số giấy phép:9999/GP-BTTATTT do Bộ Thông tin - Truyền thông
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh xóc đĩa trực tuyến
Địa chỉ: Top nhà cái xóc đĩa online 100% uy tín:
Chịu trách nhiệm chính:  Uy tín số một là nhà cái W88 nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng trong vòng 5-10 phút, tiếp đến là nhà cái FB88. Vậy là đã quá đủ để anh em có thể bắt đầu trải nghiệm rồi đúng không nào!
Điện thoại: Trang web xóc đĩa online - Email:[email protected].