​<span style="color&#58;#222222;font-style&#58;italic;text-align&#58;justify;">Trong 9 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số&#58; 116.098 hồ sơ, trong đó&#58; Hồ sơ nhận trực tiếp 92.508; Hồ sơ nhận qua dịch vụ BCCI&#58; 4.638; Hồ sơ nhận qua DVC 3,4 trực tuyến&#58; 18.952. Tổng số trả kết quả giải quyết Trang web xóc đĩa online&#58; 113.497 hồ sơ, trong đó&#58; Trả kết quả đúng hạn&#58; 113.120 hồ sơ, đạt tỷ lệ&#58; 99,66%.</span><br></p>" />​<span style="color&#58;#222222;font-style&#58;italic;text-align&#58;justify;">Trong 9 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số&#58; 116.098 hồ sơ, trong đó&#58; Hồ sơ nhận trực tiếp 92.508; Hồ sơ nhận qua dịch vụ BCCI&#58; 4.638; Hồ sơ nhận qua DVC 3,4 trực tuyến&#58; 18.952. Tổng số trả kết quả giải quyết Trang web xóc đĩa online&#58; 113.497 hồ sơ, trong đó&#58; Trả kết quả đúng hạn&#58; 113.120 hồ sơ, đạt tỷ lệ&#58; 99,66%.</span><br></p>" />​<span style="color&#58;#222222;font-style&#58;italic;text-align&#58;justify;">Trong 9 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số&#58; 116.098 hồ sơ, trong đó&#58; Hồ sơ nhận trực tiếp 92.508; Hồ sơ nhận qua dịch vụ BCCI&#58; 4.638; Hồ sơ nhận qua DVC 3,4 trực tuyến&#58; 18.952. Tổng số trả kết quả giải quyết Trang web xóc đĩa online&#58; 113.497 hồ sơ, trong đó&#58; Trả kết quả đúng hạn&#58; 113.120 hồ sơ, đạt tỷ lệ&#58; 99,66%.</span><br></p>" />​<span style="color&#58;#222222;font-style&#58;italic;text-align&#58;justify;">Trong 9 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số&#58; 116.098 hồ sơ, trong đó&#58; Hồ sơ nhận trực tiếp 92.508; Hồ sơ nhận qua dịch vụ BCCI&#58; 4.638; Hồ sơ nhận qua DVC 3,4 trực tuyến&#58; 18.952. Tổng số trả kết quả giải quyết Trang web xóc đĩa online&#58; 113.497 hồ sơ, trong đó&#58; Trả kết quả đúng hạn&#58; 113.120 hồ sơ, đạt tỷ lệ&#58; 99,66%.</span><br></p>" />​<span style="color&#58;#222222;font-style&#58;italic;text-align&#58;justify;">Trong 9 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số&#58; 116.098 hồ sơ, trong đó&#58; Hồ sơ nhận trực tiếp 92.508; Hồ sơ nhận qua dịch vụ BCCI&#58; 4.638; Hồ sơ nhận qua DVC 3,4 trực tuyến&#58; 18.952. Tổng số trả kết quả giải quyết Trang web xóc đĩa online&#58; 113.497 hồ sơ, trong đó&#58; Trả kết quả đúng hạn&#58; 113.120 hồ sơ, đạt tỷ lệ&#58; 99,66%.</span><br></p>" />

Best 10+ Trang Xóc Đĩa Online Casino Đổi Thưởng Uy Tín 2023 🎲

xóc đĩa trực tuyến,xóc đĩa online uy tín,Trang web xóc đĩa online,Tải game xóc đĩa đổi thưởng

xóc đĩa trực tuyến,xóc đĩa online uy tín,Trang web xóc đĩa online,Tải game xóc đĩa đổi thưởng

Best 10+ Trang Xóc Đĩa Online Casino Đổi Thưởng Uy Tín 2023 🎲

Turn on more accessible mode
Turn off more accessible mode
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Turn off Animations
Turn on Animations

Cải Cách hành chính

Cải Cách hành chính
Thứ 5, Ngày 06/10/2022, 20:00
Kết quả tiếp nhận và trả kết quả Trang web xóc đĩa online 9 tháng đầu năm 2022 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh xóc đĩa trực tuyến
Cỡ chữ: Font size:
06/10/2022

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số: 116.098 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ nhận trực tiếp 92.508; Hồ sơ nhận qua dịch vụ BCCI: 4.638; Hồ sơ nhận qua DVC 3,4 trực tuyến: 18.952. Tổng số trả kết quả giải quyết Trang web xóc đĩa online: 113.497 hồ sơ, trong đó: Trả kết quả đúng hạn: 113.120 hồ sơ, đạt tỷ lệ: 99,66%.

​Việc đánh giá tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết Trang web xóc đĩa online được thực hiện thường xuyên, liên tục, cụ thể đã khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên hệ thống máy tính bảng tại các Quầy của Trung tâm trong 9 tháng đầu năm 2022 với tổng số lượt đánh giá: 23.627 lượt. Qua kết quả khảo sát cho thấy đa số người dân, doanh nghiệp đánh giá ở 02 mức: “rất hài lòng” và “hài lòng”.

 

Ảnh minh họa

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết Trang web xóc đĩa online qua dịch vụ bưu chính công ích. Hiện nay, tại Trung tâm đã đặt hai quầy của Bưu điện tỉnh để trả kết quả giải quyết Trang web xóc đĩa online cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu. Thực hiện thu hộ các loại phí, lệ phí khi người dân thực hiện Trang web xóc đĩa online phải đóng phí, lệ phí.

Ngoài ra, Văn phòng xóc đĩa online uy tín tỉnh đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh trong việc luân chuyển các loại hồ sơ, Trang web xóc đĩa online từ Trung tâm đến các sở, ban ngành tỉnh và ngược lại tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng trong việc giải quyết Trang web xóc đĩa online cho cá nhân, tổ chức. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Quầy Bưu điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích tổng cộng 4.638 hồ sơ; trả kết quả 11.965 hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Game xóc đĩa, Tải game xóc đĩa đổi thưởng. Đồng thời, thu hộ phí, lệ phí 2.624 hồ sơ với tổng số tiền: 11.881.611.343 đồng.

Việc triển khai thực hiện 4 tại chỗ (Tiếp nhận, thẩm định, ký duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm trong quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả đối với thủ tục đăng ký thế chấp và xóa đăng ký thế chấp; đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cập nhật CCCD trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Hiện nay, khi triển khai 4 tại chỗ tại Trung tâm đã góp phần cắt giảm chi phí, thời gian chờ đợi, giải quyết nhanh chóng, kịp thời Trang web xóc đĩa online cho cá nhân, tổ chức theo yêu cầu, qua đó tạo được niềm tin, sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trong 9 tháng đầu năm 2022 Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết thực hiện 4 tại chỗ cho cá nhân, tổ chức với tổng số: 8.617 hồ sơ.

Thực hiện quy trình liên thông trong giải quyết Trang web xóc đĩa online giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên và Môi trường trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải đi lại nhiều lần giữa hai cơ quan này mà chỉ đến một địa điểm duy nhất là Trung tâm Phục vụ hành chính công để nộp hồ sơ, nhận Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín thuế, nộp phí, lệ phí và nhận kết quả trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. Ngoài ra, tại Trung tâm đã triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín, Cổng dịch vụ công tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho cá nhân, tổ chức. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã trả kết quả 8.887 Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín thuế, hướng dẫn khai báo thuế 4.949 hồ sơ, giải đáp về thu tiền sử dụng đất 438 trường hợp.

Trong 9 tháng đầu năm 2022 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh xóc đĩa trực tuyến đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, Trang web xóc đĩa online nhanh chóng, kịp thời đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

                                                                                                            Đỗ Duy Linh


Lượt người xem:  Views:   52
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage Permissions
|
Version History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH BB BB


Số giấy phép:9999/GP-BTTATTT do Bộ Thông tin - Truyền thông
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh xóc đĩa trực tuyến
Địa chỉ: Top nhà cái xóc đĩa online 100% uy tín:
Chịu trách nhiệm chính:  Uy tín số một là nhà cái W88 nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng trong vòng 5-10 phút, tiếp đến là nhà cái FB88. Vậy là đã quá đủ để anh em có thể bắt đầu trải nghiệm rồi đúng không nào!
Điện thoại: Trang web xóc đĩa online - Email:[email protected].